【COCO小廚房】椰香甜甜過好年EP.8|椰蜜年糕

【COCO小廚房】椰香甜甜過好年EP.8|椰蜜年糕

開工吉日吃發糕!新的一年發大財🧧🤩

*\ COCO FRESCO與你呷甜過好年 /*

 

👇🏻 關注下方資訊,最新COCO NEWS不漏接 👇🏻

coco fresco Facebook coco fresco instagram